Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Op deze website vindt u in vogelvlucht een overzicht van 2017.

 

UW VEILIGHEID, ONS WERK.

Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht.

1.
Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

2.
Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio.

3.
Wij voeren regie over op veiligheid (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen.

4.
Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid.

 

Adviezen en controles.

in 2017 heeft Veiligheidsregio Utrecht 5.881 preventie-adviezen gegeven en zijn er 11.087 controles uitgevoerd om (brand)veiligheid in gebouwen, op evenementen en bij bedrijven met gevaarlijke stoffen te vergroten.

ADVIES EVENEMENTEN
2070.

CONTROLE EVENEMENTEN
701.

ADVIES BOUW
2663.

CONTROLE BOUW
925.

ADVIES GEBRUIK
893.

CONTROLE GEBRUIK
8530.

ADVIES OVERIG
255.

CONTROLE OVERIG
931.

Opbrengsten en kosten keer €1000.

rijksbijdrage 9542.

gemeenten 71927.

openbaar meldsysteem 1031.

overige opbrengsten 1562.

onttrekkingen uit reserves 1940.

RISICOBEHEERSING
13265.

GHOR
1818.

CRISISBEHEERSING
4654.

ORGANISATIEONTWIKKELING
1200.

BRANDWEER REPRESSIE
64832.

TOTAAL KOSTEN
85769.

 

Brandonderzoek.
Stoken (30%), koken (25%) en elektrische apparaten (14%) zijn de belangrijkste oorzaken van brand, zo blijkt uit onderzoek naar woningbranden in de VRU.

30%
STOKEN.

25%
KOKEN.

14%
ELEKTRISCHE APPARATUUR.

Stimulerende Preventie.
Binnen het programma SP worden bewoners, bedrijven en instellingen gericht voorgelicht over de gevaren van brand en krijgen tips om brand te voorkomen.

  • Burgervragen

Ruim 500 vragen van burgers zijn via de mail, telefoon en WhatsApp behandeld, onder andere over brandgevaarlijke situaties, koolmonoxidevergiftiging en brandpreventie.

  • Brandveiligheidsonderwijs

11.444 Leerlingen van basisschool groep 4 hebben van een brandweerman/-vrouw les gekregen over brandveiligheid. Leerlingen worden bewust gemaakt van (brand)veiligheid. In de praktijk heeft dat ook een positieve uitwerking op het thuisfront.

 

MEDEWERKERS
Totaal aantal medewerkers VRU (kantoorpersoneel, beroeps, en vrijwilligers).

UITRUK PERSONEEL BEROEPS
220.

OVERIG PERSONEEL
496.

VRIJWILLIGE BRANDWEER
1567.

 

Symposium Innoveren met Informatie.

Wat doen verschillende veiligheidsregio’s en crisispartners aan informatiegestuurd werken? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we samenwerken? Deze kernvragen zijn aan bod gekomen tijdens het VRU-symposium Innoveren met informatie op 2 november 2017. Meer dan 200 professionals deelden kennis en inspireerden elkaar rondom informatiegestuurd werken binnen veiligheidsregio’s.

 

 

DE BRANDWEER IN BEELD.

8102 uitrukken in 2017.

OVERIGE BRANDEN
1525.

ONECHTE of ONTERECHTE MELDINGEN
1936.

TECHNISCHE HULPVERLENING
442.

HULPVERLENING AAN DIEREN
367.

OVERIGE HULPVERLENING EN ASSISTENTIE POLITIE & AMBULANCE
2075.

AED INZET
674.

INCIDENTEN GEVAARLIJKE STOFFEN
201.

WATER ONGEVALLEN
109.

en gebouwbranden 773.

 

Specialismen.

DUIKEN.

HOOGTE REDDING.

TECHNISCHE HULPVERLENING.

NATUURBRAND.

GEVAARLIJKE STOFFEN.

RIETEN KAP BRAND.

 

Jeugdbrandweer.

Er zijn 20 jeugdbrandweerkorpsen. In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertechnieken. Ook doen zij kennis op over brandveiligheid. Veel jeugdbrandweerleden worden na hun 18e lid van de vrijwillige brandweer.

 

Brandweermensen.

220 BEROEPSKRACHTEN.

Beroepsbrandweermensen werken in dag- of 24-uursdiensten en verblijven gedurende die tijd op een brandweerpost.

totaal aantal meldingen in 2017: 14600.

1567 VRIJWILLIGERS.

Vrijwilligers hebben naast hun reguliere werk een functie bij de brandweer. Zij rukken uit naar incidenten vanuit huis of werk.

 

Voertuigen.
111 blus-, hulpverlenings en redvoertuigen en nog diverse andere specialistische voertuigen.

85 BLUS VOERTUIGEN.

12 HULP VERLENINGS VOERTUIGEN.

14 RED VOERTUIGEN.

7 DUIKTEAMS.

BRANDWEER MELDKAMER.
OP DE BRANDWEER MELDKAMER NEMEN CENTRALISTEN 24/7 MELDINGEN AAN. ZIJ HANDELEN DE MELDINGEN MET ZORG VOOR DE MELDER AF, MAAR NIET ALLE MELDINGEN LEIDEN TOT EEN UITRUK.

POSTEN.
ER ZIJN IN DE PROVINCIE UTRECHT 67 BRANDWEERPOSTEN IN 26 GEMEENTEN.

Wat doet de veiligheidsregio nog meer? Kijk op www.vru.nl voor meer informatie.